[Quận 9] – Sky 9 (First Home Premium)

Dự Án Sky 9 tại Q9 trước kia là First Home Premium Khang Việt. chúng tôi thể hiện phối cảnh và phim kiến trúc.

khangviet-final-08_resize

khangviet-final-04_resize

khangviet-final-06_resize

khangviet-final-02_resize

khangviet-final-05_resize

khangviet-final-03_resize

khangviet-final-01_resize

khangviet-final-07_resize

 Leave a Reply

Your email address will not be published.