DỊCH VỤ

TƯ VẤN:
Gặp gỡ, trao đổi, nắm rõ nhu cầu và ý kiến khách hàng . xem xét và đề xuất những phương án
phù hợp cho không gian nhà, căn hộ, cafe cho khách hàng hiểu.
THIẾT KẾ:
Khảo sát mặt bằng hiện trạng, đo đạc và hiện thực hóa những nhu cầu của khách hàng bằng bản vẽ sơ phát tay với ý tưởng ban đầu, sau đó hình ảnh cụ thể trên bảng vẽ 3D.
THI CÔNG:
Lên dự toán cho toàn bộ cônt trình, hướng dẫn lắp đặt, hoàn thiện công trình
được thể hiện từ bản thiết kế một cách hoàn chỉnh nhất.